In hóa đơn GTGT lấy ngay

6.000 

In hóa đơn Mai Trang