In hóa đơn GTGT lấy ngay

8.000 

In hóa đơn Hùng Phát