In hóa đơn GTGT lấy ngay

10.000 

In hóa đơn công ty cổ phần thương mại ABC