Để mở rộng thị trường nhằm đưa những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng, In An Tạo phát triển hệ thống đại lý và đưa ra các chính sách nhằm tỏ rõ sự minh bạch trong kinh doanh và để hỗ trợ cho các đại lý như sau:

Chính sách chung:

In An Tạo là Công ty thiết kế và in ấn nên áp dụng tất cả các hình thức: Thiết kế, in ấn, gia công thành phẩm.
Khu vực kinh doanh của in An Tạo không hạn chế: Trên toàn quốc và xuất khẩu.
Khi là đại lý, Quý đại lý sẽ được in An Tạo gửi bảng giá đại lý, nếu có thay đổi giá thì in An Tạo sẽ thông báo và gửi bảng báo giá mới trước ít nhất 5 ngày.
Sản phẩm của in An Tạo được đóng gói cẩn thận.

Thanh toán: 

Đối với hai đơn hàng đầu tiên: Thanh toán 100% trước khi giao hàng.
Đối với đơn hàng thứ 3 trở đi: Công nợ cho mỗi đại lý tại mọi thời điểm không trên 30 triệu đồng.
Cuối mỗi tháng, in An Tạo sẽ làm đối chiếu công nợ những đơn hàng phát sinh trong tháng và thông tin đến cho đại lý qua các hình thức (email, điện thoại …). để cùng đối chiếu và xác nhận. Hạn thanh toán là từ mùng 1 đến mùng 5 của tháng tiếp theo.

Xử lý thanh toán chậm: 

Đến hạn thanh toán mà đại lý vẫn chưa thanh toán đủ công nợ phát sinh của tháng trước thì sẽ bị tính lãi xuất phát sinh. % lãi xuất sẽ áp dụng tại Ngân hàng VCB vào thời điểm phát sinh. Đồng thời, nếu đến đối chiếu công nợ lần 2 mà đại lý vẫn chưa thanh toán hết nợ thì in An Tạo sẽ tạm ngưng giao đơn hàng mới.
Trường hợp, đại lý nào để xảy ra 2 lần thanh toán công nợ không đúng hạn thì in An Tạo có quyền áp dụng hình thức thanh toán 100% trước khi giao hàng cho các đơn hàng tiếp theo.