In hóa đơn GTGT lấy ngay

2.000 

In hóa đơn bán lẻ Kim Chung