Thiệp chúc tết

BẢNG GIÁ IN THIỆP ĐỘC QUYỀN

thiệp cưới độc quyền

Kích thước 1:

– Thiệp: 24 x 19,5cm (gấp giữa)

– Thiệp 12 x 19,5cm (2 tờ)

– Bao thiệp: 12,5 x 20cm, nắp 3cm

Kích thước 2:

– Thiệp: 26 x 18cm (gấp giữa)

– Thiệp 13 x 18cm (2 tờ)

– Bao thiệp: 13,5 x 18,5cm, nắp 4cm

Kích thước 3:

– Thiệp: 29 x 14,5cm (gấp giữa)

– Thiệp 14,5 x 14,5cm (2 tờ)

– Bao thiệp: 15 x 15cm, nắp 5cm

Số lượng Đơn giá
100 16.400đ / bộ
200 10.500đ / bộ
300 8.900đ / bộ
400 8.000đ / bộ
500 7.400đ / bộ
600 7.000đ / bộ
700 6.800đ / bộ
800 6.500đ / bộ
900 6.400đ / bộ
1.000 6.100đ / bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *