In hóa đơn GTGT lấy ngay

10.000 

In hóa đơn GTGT