Điều khoản

Người truy cập chỉ được thực hiện một số hành vi như sau:

 

– Đặt đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng.
– Không tiến hành sao chép nội dung hoặc sử dụng các nội dung đó vào mục đích cá nhân hay các hình thức phi thương mại.
– Không xuất bản hoặc gửi một phần nội dung của bất kỳ một trong web khác lên trên trang web của chúng tôi.
– Không đăng hay phát sóng bất kì nội dung có trong website lên bất lì một phương tiện truyền thông nào.
– Không tiến hành sửa đổi hoặc thay thế nội dung được hiển thị trên website.

Tất cả các nhãn hiệu biểu tượng hiển thị trên website của chúng tôi đều đã là đã đăng ký. Nên bạn không thể tiến hành sao chép sửa đổi hay làm bất cứ điều gì có trên trang web của chúng tôi.

Nếu người sử dụng mắc phải một số lỗi trên, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định đã đề ra