All for Joomla All for Webmasters
BẢNG GIÁ IN MENNU GIẤY
Quy cách in :
Menu giấy Couche 300 gms   l    Kích thước 10 x 19cm    l    
In nhiều màu    l    Đóng lò xo
Số trang Số lượng Thời gian

 

10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn 40 cuốn 50 cuốn
12 trang 340.000 480.000 610.000 740.000 870.000 2 ngày
14 trang 360.000 510.000 660.000 810.000 960.000 2 ngày
16 trang 390.000 550.000 720.000 880.000 1.050.000 2 ngày
18 trang 410.000 590.000 780.000 960.000 1.150.000 2 ngày
20 trang 430.000 630.000 840.000 1.040.000 1.240.000 2 ngày
22 trang 450.000 670.000 900.000 1.120.000 1.340.000 2 ngày
24 trang 470.000 720.000 960.000 1.200.000 1.440.000 2 ngày
LƯU Ý:         

– Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu.

– Vui lòng thêm 10% VAT khi xuất hóa đơn VAT.

 

Quy cách in :
Menu giấy Couche 300 gms    l    Kích thước 10 x 29cm    l    In nhiều màu   l    Đóng lò xo
Số trang
Số lượng
Thời gian
10 cuốn
20 cuốn
30 cuốn
40 cuốn
50 cuốn
12 trang
410.000
580.000
730.000
890.000
1.040.000
2 ngày
14 trang
430.000
610.000
790.000
970.000
1.150.000
2 ngày
16 trang
470.000
660.000
860.000
1.060.000
1.260.000
2 ngày
18 trang
490.000
710.000
940.000
1.150.000
1.380.000
2 ngày
20 trang
520.000
760.000
1.010.000
1.250.000
1.490.000
2 ngày
22 trang
540.000
800.000
1.080.000
1.340.000
1.610.000
2 ngày
24 trang
560.000
860.000
1.150.000
1.440.000
1.730.000
2 ngày
LƯU Ý:         

– Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu.

– Vui lòng thêm 10% VAT khi xuất hóa đơn VAT.

 

Quy cách in :
Menu giấy Couche 300 gms   l   Kích thước 20 x 29cm   l   
 In nhiều màu – Đóng lò xo
Số trang Số lượng Thời gian
10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn 40 cuốn 50 cuốn
12 trang 540.000 770.000 980.000 1.180.000 1.390.000 2 ngày
14 trang 580.000 820.000 1.060.000 1.300.000 1.540.000 2 ngày
16 trang 620.000 880.000 1.150.000 1.410.000 1.680.000 2 ngày
18 trang 660.000 940.000 1.250.000 1.540.000 1.840.000 2 ngày
20 trang 690.000 1.010.000 1.340.000 1.660.000 1.980.000 2 ngày
22 trang 720.000 1.070.000 1.440.000 1.790.000 2.140.000 2 ngày
24 trang 750.000 1.150.000 1.540.000 1.920.000 2.300.000 2 ngày
LƯU Ý:         

– Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu.

– Vui lòng thêm 10% VAT khi xuất hóa đơn VAT.

 

BẢNG GIÁ IN MENNU NHỰA

Quy cách in:  Menu nhựa 3 lớp   l   In nhiều màu   l   Đóng lò xo
Số lượng Đơn vị tính Đơn giá
1 – 10 tờ 2 mặt Tờ 50.000
11 – 50 tờ 2 mặt Tờ 40.000
51 – 100 tờ 2 mặt Tờ 30.000
LƯU Ý:         

– Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu.

– Vui lòng thêm 10% VAT khi xuất hóa đơn VAT.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.