Tời rơi C100

GIÁ IN TỜ RƠI LẤY NGAY
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
200 2.400đ 4.800đ 9.600đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
300 2.200đ 4.400đ 8.800đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
400 2.100đ 4.200đ 8.400đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
500 2.000đ 4.000đ 8.000đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
1.000 1.900đ 3.800đ 7.600đ + 300đ / tờ 1 – 3 giờ
2.000 1.850đ 3.700đ 3.700đ + 200đ / tờ 1 – 3 giờ

 

GIÁ IN TỜ RƠI GIÁ RẺ
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
1.000 650đ 1.300đ +300đ
2.000 340đ 560đ 1.120đ +200đ 3 ngày
3.000 330đ 540đ 1.080đ +180đ 3 ngày
4.000 320đ 520đ 1.040đ +160đ 3 ngày
5.000 300đ 500đ 1.000đ +150đ 3 ngày
6.000 290đ 480đ 960đ +140đ 3 ngày
7.000 280đ 460đ 920đ +130đ 3 ngày
8.000 270đ 440đ 880đ +120đ 3 ngày
9.000 260đ 430đ 860đ +110đ 3 ngày
10.000 230đ 360đ 720đ +100đ 3 ngày

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *